Het is hard werken maar het loont, en beetje bij beetje komt het rietmoeras tot volle ontwikkeling

Rietland behouden in de Opstalvallei


donderdag 20 oktober 2016

Tussen de dorpskom van Berendrecht en het Dalwaidedok werd enkele jaren geleden de eerste fase van het nieuwe natuurreservaat Opstalvallei aangelegd.

Het is een zogenaamd compensatiegebied. Dit houdt in dat er natuurlijke habitats ontwikkeld moeten worden voor bedreigde vogelsoorten die, door de ontwikkeling van de haven, in de omgeving verdwenen zijn. Deze gebieden dienen als rust-, foerageer- en broedgebied.

Het gaat hier onder meer over roerdompen, bruine kiekendieven, rietzangers en blauwborsten. Die hebben een mix van open water, rietland en natte graslanden nodig als leefgebied. Via natuurinrichtingswerken wordt de uitgangssituatie gecreëerd om nieuw leefgebied te realiseren, maar dat is sneller gezegd dan gedaan.

Voor onze contreien is bos immers ‘de’ climaxvegetatie. Dat betekent dat bij ‘niets doen’ zo’n nieuw aangelegd natuurgebied spontaan evolueert tot bos. In een droge omgeving krijgen we een berken-eiken bos. In een natte omgeving een wilgen-elzenbos.

Meer bos, daar kan toch niemand tegen zijn. Klopt, maar op deze manier komen we nooit tot het behoud van vogelsoorten die riet en water nodig hebben om te overleven.

Eens het riet de bovenhand heeft gehaald, voldoende natte voeten kan behouden en nu en dan gemaaid wordt, kunnen wij dat gemakkelijk in stand houden. In de beginjaren van een nieuw nat natuurgebied moeten wij als natuurbeheerders heel veel energie stoppen in het uittrekken en uitgraven van de jonge bomen om een echt rietland te ontwikkelen.

Onze vrijwilligers konden daarvoor in september rekenen op extra veel helpende handen.

Op vrijdag 16 september gingen in de Opstavallei 135 leerlingen en leerkrachten van de Sint Ludgardisschool uit Antwerpen aan de slag. (fotoverslag)

Op zaterdag 24 september was  een groep medewerkers – sommigen met hun gezin - present van de ABN AMRO bank uit Berchem samen goed voor 44 helpende handen. (fotoverslag)

op donderdag 29 september konden we rekenen op 7 BASF medewerkers die in het kader van teambuilding de handen uit de mouwen staken en een demonstatie gaven van sleur- en trekwerk. (fotoverslag)

Het is hard werken maar het loont, en beetje bij beetje komt het rietmoeras tot volle ontwikkeling.

Met dank aan alle helpende handen en aan het Antwerps Havenbedrijf die ons hielpen bij de aankoop van extra kniptangen, handzaagjes en schoppen.

Een sfeerbeeld van dit natuurbeheer in de Opstalvallei vind je in onze fotoverslagen.