Twee ijseenden – Foto: Bernard Miserez

De ijseend, een zeldzame gast opnieuw op De Kuifeend


dinsdag 7 februari 2017

Zondagnamiddag 8 januari 2017 waren natuurfotograaf Bernard Miserez en vogelkijker Robert Wijnants vogels aan het kijken vanuit de hut van De Kuifeend.

Na enkele dagen stevige vorst was de grote plas voor meer dan 60% dichtgevroren. In het open water wemelde het van allerlei eenden, meeuwen en meerkoeten, druk op zoek naar voedsel.

Na enige tijd werden twee ijseenden waargenomen ongeveer in het midden van de waterplas. Beide vogels waren druk op zoek naar voedsel en kwamen slechts kort aan het oppervlak om te ademen om meteen weer onder water te duiken. Beide exemplaren waren minstens aanwezig tot 16 januari. Bij nader toezien op basis van de foto’s blijkt het om twee mannetjes te gaan in tweedejaarskleed.
IJseenden zijn in ons land zeldzaam en worden jaarlijks tijdens de winterperiode doorheen het ganse land hooguit enkele keren waargenomen en voornamelijk aan de kust en rondom de Beneden Schelde.

Sinds 1966 beschikken we over een databank waarin alle waarnemingen van doortrekkers en wintergasten van De Kuifeend werden opgenomen. Tot nu toe werden slechts bij twee gelegenheden ijseenden waargenomen. De eerste waarneming betrof een adult mannetje dat op 4 februari 1984 op de Kuifeendplas aanwezig was. De tweede waarneming betrof een vrouwtje exemplaar in vrouwtjeskleed dat eveneens op de Kuifeendplas pleisterde op 18 en 19 november 1996.

IJseenden broeden circumpolair, dit wil zeggen in gebieden rond de poolcirkel. Ze overwinteren in grote aantallen in de Oostzee. In Canada en de Verenigde Staten komt dezelfde soort voor. Daar wordt deze fraaie eend "longtailed duck of "oldsquaw" genoemd.

De ijseend is een van de diepst duikende eenden. Er is zelfs een waarneming van een exemplaar dat foerageerde tot op een diepte van 60 meter. Dit exemplaar werd door een visserstrailer opgevist tussen een massa gevangen vis waardoor met zekerheid de diepte van de vangst kon bepaald worden. Uit onderzoek is gebleken dat ijseenden tot ongeveer 75% van hun leven onder water spenderen.