107 kinderen haalden massa's afval uit het Galgeschoor

Antwerp International School ruimt Galgeschoor op


maandag 24 april 2017

Naar aanleiding van Earth Day op zaterdag 22 april sloegen de Antwerp International School en Natuurpunt Antwerpen Noord de handen in elkaar om iets terug te doen voor Moeder Aarde. 

Op vrijdag 21 april zakten 107 leerlingen en begeleiders vanuit Ekeren af naar het Galgeschoor  (Lillo) langs de Schelde voor een grootschalige opruimactie.

Ter hoogte van de pijplijnbrug van Monsanto stopten de bussen en werd de geëngageerde bende losgelaten. Vanuit Natuurpunt Antwerpen Noord waren Mathias Michielsen en Willy Ibens present om alles in goede banen te leiden. Na een kort woordje uitleg over het belang van de schorrengebieden als Europees waardevolle natuur werden de fluovestjes, knijpers en vuilzakken uitgedeeld en trokken de kinderen onder begeleiding van de leerkrachten het schorrengebied in. Om de aanwezige broedvogels zo weinig mogelijk te verstoren, bleven we uit de rietvegetatie. Rommel genoeg in de onbegroeide delen van het schor! 

De centrale gang was het meest in trek, waardoor de groep al snel aan de oever van de Schelde stond om het contrast in het landschap te bewonderen. Op de rechteroever het rustieke maar kwetsbare landschap van rietkragen en geulen. De andere oever bijna volledig overgenomen door het Deurganckdok en de kerncentrale van Doel.

De kinderen haalden een hele hoop afval uit de bereikbare zone. Dit jaar geen koelkast of wasmachine, maar de scheepstrossen waren wel van de partij. Opnieuw werd er heel wat plastic uit het schor gehaald. De problematiek van de kleine plastic bolletjes die vooral bij overslag van goederen in het water terecht komen, werd nog maar eens pijnlijk duidelijk. Naast heel wat afval kon de begeleiding ook enkele weggegleden kinderen uit de grachtjes vissen. Vuile kleren en een verhaal om mee naar huis te nemen. Bedankt AIS voor jullie hulp!

Ook dank aan de Afdeling Zeeschelde van NV Waterwegen en Zeekanaal voor het afvoeren en de verwerking van het afval.

Bekijk de foto's hier.