Zeldzame zeepzwam in De Kooldries


zaterdag 4 december 2010

Een korte paddenstoeleninventarisatie in De Kooldries leverde meer dan 80 soorten op, waaronder de zeldzame zeepzwam. Deze soort staat op de Vlaamse Rode Lijst als bedreigd. De zeepzwam gaat achteruit omdat ze gevoelig is voor vermesting. Deze paddenstoelensoort leeft samen met zomereik en groeit het liefst op humusarme zand- en leembodem.