Zomer levert spectaculaire vleermuiswaarnemingen op


zaterdag 4 december 2010

Vleermuisliefhebbers kwamen de voorbije zomer ruim aan hun trekken in onze regio. In het Fort van Brasschaat werd een schedel gevonden van de vale vleermuis, een in Vlaanderen uiterst zeldzame soort. Er werden maar enkele exemplaren van de vale vleermuis waargenomen in de Limburgse mergelgroeven. Hoewel het natuurlijk niet over een ‘live’ waarneming gaat, is de vondst wel een duidelijk signaal van de waarde van het Fort van Brasschaat voor vleermuizen. We kijken alvast uit naar de vleermuistellingen van de komende winter... Ook nieuw voor de provincie Antwerpen was de vondst van een tweekleurige vleermuis op een bedrijventerrein in Merksem. Deze Noord-Europese soort staat bekend om zijn lange trekbewegingen en wordt af en toe aan de kust waargenomen. Het uitgeputte diertje kon na de nodige verzorging opnieuw vertrekken. Tijdens een onderzoek naar zwermgedrag van vleermuizen, ontdekten we dat de Antwerpse fortengordel nog belangrijker is voor vleermuizen dan we al dachten. De Antwerpse forten zijn blijkbaar van cruciaal belang voor vleermuizen in de paartijd, die in de nazomer valt. Dan vertonen ze zwermgedrag. Tijdens het onderzoek konden we aan het Fort van Kapellen de ingekorven vleermuis aantreffen, een Europees bedreigde soort die daar tevoren nooit werd waargenomen.