Hard labeur!

Uitnodiging World Cleanup Day in Galgeschoor 15 september 2018


woensdag 29 augustus 2018

Het opruimen van zwerfvuil is een hype op dit ogenblik. Al joggend, fietsend, met een bootje op de antitankgracht, enz. Je kan het zo gek niet bedenken. Met dank aan heel veel communicatie van de overheid en van de verpakkingsindustrie. Al doet deze laatste vooral mee om het statiegeld op drankverpakkingen te kunnen tegenhouden.

Persoonlijk vind ik dit opruimen van zwerfvuil en sluikstort weinig sexy. We zijn er al tientallen jaren mee bezig en het lijkt echt op ‘never ending’. Toch moeten we er blijven op inzetten: zeker in onze natuurgebieden die we beheren en waarvoor wij als natuurbeschermers verantwoordelijk zijn. Mee inhoud en bekendheid geven aan acties zoals de World Cleanup Day van 15 september 2018 is dus voor ons een evidentie. Vandaar deze uitnodiging om een handje te komen helpen. Hopelijk tot dan!

We trekken eens te meer naar de Scheldenschorren tussen Lillo en Zandvliet. In het voorjaar haalden we hier 2,9 ton afval weg. Overwegend plastics, van lege drankverpakking tot plasticvaten, van kleine plastickorrels tot meertouwen en onderdelen van kaaimuren. Het zal wellicht niet meer zichtbaar zijn maar niets doen is geen optie … De Scheldeoevers blijven hoe dan ook een prachtig en uniek kader voor zo’n actie.

Indaver zorgt voor een container om het zwerfvuil in op te stapelen, zodat het daarna meteen afgevoerd kan worden.

Afspraak: zaterdag 15 september 2018 in het Galgeschoor. We starten om 9.30 u en sluiten af om 14 u.
Trefpunt: Scheldelaan, tegenover bedrijf Gunvor Petroleum, halverwege tussen Berendrechtsluis en Lillo. 
Alle info over de acitviteit vind je hier op onze website.