Met dank aan Decathlon!


dinsdag 1 december 2009

Zoals je eerder in Natuur.ruimte kon lezen, is Decathlon Antwerpen sinds 2007 peter van de Bospolder. De buitensportzaak heeft zich geëngageerd om minder milieubelastende verpakkingen te gebruiken.

1/6 van de omzet op herbruikbare tassen wordt geschonken aan Natuurpunt Antwerpen Noord voor het beheer van de Bospolder. Op 2 oktober werd opnieuw een bedrag van € 3.210 gestort. In totaal ontvingen we reeds € 10.868. Dat bedrag besteden we aan beheermateriaal, herstellingen van de kijkhutten, aanmaak van folders en een nog betere openstelling van het natuurgebied.