De Kooldries hotspot voor waterwantsen en waterkevers


dinsdag 1 december 2009

Tijdens een recent onderzoek van de waterfauna in ons natuurgebied De Kooldries in Brecht werden liefst 29 soorten waterwantsen en waterkevers ontdekt! Een prachtig resultaat, aangezien de natuur in de oude kleiputten van De Kooldries nog niet zo lang geleden sterk te lijden had onder een grote populatie van de Amerikaanse dwergmeerval, een agressieve visexoot. Onder de waargenomen soorten bevinden zich soorten als dwergbootsmannetje, donkere moerwants, waterschorpioen, poelschaatsenrijder, diksprietwaterroofkever, eirond watertorretje en watertreder. Zeldzame soorten die er voorkomen, zijn zwart bootsmannetje, gegroefde waterroofkever en waterpieptor. Goed en voldoende water in De Kooldries vormt dan ook een belangrijk aandachtspunt in het nieuwe beheerplan van het natuurgebied.