Nieuwe grazers in Het Rood


dinsdag 1 september 2009

Er zijn terug grote grazers in Het Rood. Voortaan worden de graslanden in Het Rood niet meer jaarrond begraasd. Door het succesvolle beheer van de voorbij jaren zijn de graslanden verschraald. Wel komen er meer plantensoorten, waaronder talrijke bloemrijke kruiden voor, maar het voedselaanbod is kleiner. Daarom kiezen we voor seizoensbegrazing. Voortaan zorgen vijf Galloways voor het graasbeheer. Ze worden in de lente (mei of juni) uitgezet en blijven tot het einde van de herfst (eind november - begin december). De kudde bestaat uit drie koeien en twee ossen.