Moeraskartelblad in het Ekers Moeras


dinsdag 1 september 2009

In het Ekers Moeras werd onlangs voor de eerste keer in onze regio het moeraskartelblad aangetroffen, een sterk bedreigde plantensoort in Vlaanderen. Het moeraskartelblad is net zoals de ratelaar, waarmee het nauw is verwant, een halfparasiet van grassen. Doordat de soort bij voorkeur groeit in vochtige, niet bemeste hooilanden, is ze de voorbije decennia sterk achteruit gegaan. Net zoals ratelaars kan het moeraskartelblad zich makkelijk verspreiden via zaad- transport. We hopen alleszins dat het moeraskartelblad zich verder uitbreidt in het Ekers Moeras!