Onze galloways heten je van harte welkom!

Het Rood - galloways terug van weg geweest


dinsdag 26 april 2016

Het gemeentelijk natuurgebied Het Rood in Kapellen is een restant van een kasteelpark. Naast statige beukendreven vinden we er ook open graslanden. In de bospercelen werd de voorbije jaren de dominante Amerikaanse vogelkers bestreden. Dat zorgde ervoor dat dat er opnieuw ruimte kwam voor natuurlijke bosontwikkeling.

Als we de graslanden niet beheren groeien ook die snel dicht met elzen en berken en evolueren ze spontaan tot bos. Dat is niet onze beheeroptie: net die open graslanden bieden extra kansen voor planten en dieren. Die openheid staat ook garant voor een beleefbaar landschap waar het aangenaam is om te wandelen of te joggen.

Via begrazing zorgt een kleine galloway-kudde voor een gevarieerder grasland en dat heeft een gunstige invloed op de soortenrijkdom van het natuurgebied.

Tijdens de wintermaanden verhuizen de galloways van Het Rood naar de Natuurpuntboerderij in Mechelen. Met het mooie weer van de voorbije week was het tijd om terug met de begrazing te starten en 8 galloways aan te voeren. Ditmaal is het een gemengde kudde met oude en jonge dieren waaronder twee kalfjes die net één jaar oud zijn. Afhankelijk van het voedselaanbod blijven ze ter plaatse tot einde november -begin december. Bekijk de foto's hier.

Wij hebben gekozen voor dieren met een zachtaardig karakter. Je kan dus zonder problemen op de paden in het raster wandelen. Om de dieren niet te verstoren zijn honden - ook aan de leiband - in het raster niet toegelaten.